Gang

Wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers

In dit wetsvoorstel wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. De meldkamer is de plaats voor het aannemen, ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van de hulpdiensten politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Uitgangspunten bij deze inrichting zijn:
a. Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie;
b. De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
c. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
d. Er worden maximaal tien meldkamers ingericht;
e. Er wordt een herkenbare governance-structuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio’s en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
f. Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.
Buiten deze wijzigingen, die nauw aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk, blijven belangrijke randvoorwaarden waaronder de meldkamers functioneren, ongewijzigd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:30 - 13:50

Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers (35065)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:00 - 18:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 16 mei 2019.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag zal een technische briefing worden gepland over de vernieuwing van C2000 en de wijzigingswet meldkamers.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 december 2018.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 30 oktober 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 november 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 7 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag zal een technische briefing worden gepland over de vernieuwing van C2000 en de wijzigingswet meldkamers.  Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 december 2018. 

 4. 28 november 2018

  Vernieuwing C2000 en Wijzigingswet meldkamers

  Technische briefing

  Besluit: Behandeld. 

 5. 6 december 2018

  Wijzigingswet meldkamers (35065)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 10 april 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 16 mei 2019. 

 7. 16 mei 2019

  Wijzigingswet meldkamers (35065) (nader verslag)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 12 september 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 9. 18 september 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 10. 15 januari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 22 januari 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 27 januari 2020

  Wetsvoorstel wijzigingswet meldkamers (35065)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 13. 29 januari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 14. 4 februari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten