Wetsvoorstel

Wijzigingswet meldkamers

In dit wetsvoorstel wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe inrichting van de meldkamers van de hulpdiensten. De meldkamer is de plaats voor het aannemen, ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van de hulpdiensten politie, ambulancezorg, brandweer of Koninklijke marechaussee, het bieden van een adequaat hulpaanbod, en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.
Uitgangspunten bij deze inrichting zijn:
a. Het beheer van de meldkamers wordt ondergebracht bij de politie;
b. De hulpdiensten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen meldkamerfunctie (taakuitvoering);
c. De toekomstige meldkamers zijn in staat om werkzaamheden van elkaar over te nemen;
d. Er worden maximaal tien meldkamers ingericht;
e. Er wordt een herkenbare governance-structuur gecreëerd, waarbinnen alle betrokken partijen (politie, ambulancezorg, veiligheidsregio’s en Koninklijke marechaussee) invloed kunnen uitoefenen op de hoofdlijnen van beleid en beheer (multidisciplinaire sturingslijn);
f. Lokaal maatwerk blijft, binnen de grenzen van het landelijke beheer door de politie, mogelijk.
Buiten deze wijzigingen, die nauw aansluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk, blijven belangrijke randvoorwaarden waaronder de meldkamers functioneren, ongewijzigd.

Activiteiten

06 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:45 - 16:30

07 nov 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 december 2018.  Voorafgaand aan de inbrengdatum voor het verslag zal een technische briefing worden gepland over de vernieuwing van C2000 en de wijzigingswet meldkamers.

14:30 - 16:00

28 nov 2018
10 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 16 mei 2019.

14:30 - 16:00

16 mei 2019
12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:30 - 16:00

18 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:30

Week 50
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (35065)

Wetgevingsproces

30 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
06 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
28 nov 2018

Vernieuwing C2000 en Wijzigingswet meldkamers

Technische briefing
06 dec 2018

Wijzigingswet meldkamers (35065)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
10 apr 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
16 mei 2019

Wijzigingswet meldkamers (35065) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 sep 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 sep 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 dec 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet ambulancezorg in verband met de wettelijke regeling van meldkamers (Wijzigingswet meldkamers) (35065)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

01 nov 2018
Download Advies Politie
Alle documenten