Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Kwint en Westerveld om te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Bij het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kan een vrijwillige financiële ouderbijdrage worden gevraagd voor activiteiten buiten schooltijd. Denk hierbij aan schoolreisjes en de kerstviering, maar ook aan bepaalde excursies en bijlessen die door de school worden aangeboden. De wet stelt duidelijk dat het wel of niet betalen van deze bijdrage altijd vrijwillig is.
De initiatiefnemers stellen voor om in de onderwijswetten een bepaling op te nemen dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit.

Activiteiten

14 mrt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april 2019 om 14.00 uur.

10:15 - 11:15

14 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

13:40 - 14:00

12 sep 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

12 sep 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:50

Week 41
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063)

Wetgevingsproces

30 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
08 nov 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mrt 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 apr 2019

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
12 sep 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 sep 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 okt 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten