Wetsvoorstel

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Met dit wetsvoorstel wordt de regelgeving voor geluid afkomstig van infrastructuur (wegen en spoorwegen) en industrieterreinen ingevoegd in de Omgevingswet. De regels worden daarbij in overeenstemming gebracht met de opbouw en de doelen van die wet. Tegelijkertijd worden de regels over taken en bevoegdheden van provincies, gemeenten en waterschappen voor geluid herzien. Doel daarvan is om ook voor lokale en provinciale wegen, lokale spoorwegen en industrieterreinen de geluidregelgeving duidelijker en beter te maken.

Activiteiten

09 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

15:30 - 16:00

17 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 28 november 2018.  De brief "Aanvullingswet geluid: vereenvoudigd normenkader als onderdeel van verbetering werking van de geluidregels" bij de behandeling van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet betrekken en deze brief niet behandelen tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018.  De staatssecretaris verzoeken de reactie op het bericht dat miljoenen huizen in Nederland, volgens de WHO, last hebben van te veel lawaai (Rltnieuws.nl, 10 oktober 2018), gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 10 oktober 2018 door het lid Kröger (GL), te ontvangen voor 21 november 2018.

10:15 - 11:15

24 apr 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

11:00 - 12:00

24 apr 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

Week 26
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054)

Wetgevingsproces

05 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
09 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 okt 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
04 dec 2018

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
24 apr 2019

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
24 apr 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jun 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten