Wandelgang

Wetsvoorstel Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 104
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Van Haga 1
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdA 9
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 14:50 - 22:00

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is voor plenaire behandeling aangemeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:00 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden als gereed voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 december 2018 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Rondetafelgesprek wordt gepland vóór het kerstreces, evenals een inbrengdatum voor het verslag.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering van 8 november a.s.  Een technische briefing organiseren (kan gepland worden op dinsdag 6 november a.s. 16.30 uur).  Een rondetafelgesprek organiseren. Een voorbereidingsgroep wordt samengesteld en bereid voor de volgende procedurevergadering een opzet voor.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 13:50 - 14:00

Wetgevingsproces

 1. 2 oktober 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 oktober 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 18 oktober 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 6 november 2018

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Technische briefing

 5. 8 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 22 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 7. 6 december 2018

  Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

  Rondetafelgesprek

 8. 18 december 2018

  Wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een nieuw onderwijsaanbod (Wet meer ruimte voor nieuwe scholen)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 9. 6 juni 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 11 juni 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 12 september 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 12. 12 september 2019

  Plenaire vergadering: Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35050)

  Plenair debat (wetgeving)

 13. 24 september 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

 14. 1 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven