Wetsvoorstel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten in verband met het controleren van de verzekeringsplicht en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens

Dit wetsvoorstel betreft een aantal verschillende onderwerpen. Het gaat onder andere om het regelen van de controle van de verzekeringsplicht door zorgverzekeraars. Personen die niet verzekeringsplichtig zijn en toch een zorgverzekering hebben overtreden de wet. De redenen voor het hebben van een zorgverzekering zonder verzekeringsplicht zijn divers. Een aantal personen vertrekt naar het buitenland zonder zich uit te schrijven of werkt niet langer in Nederland. De voorgestelde wijzigingen hebben als doel te bevorderen dat zorgverzekeraars het bestaan en het einde van de verzekeringsplicht beter kunnen vaststellen. Dit voorstel regelt ook de grondslagen voor de verwerking van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens door de Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM.

Activiteiten

21 feb 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:05 - 13:15

20 feb 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

10 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 8 november 2018 te 14.00 uur.

10:15 - 12:00

27 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:15 - 14:20

Wetgevingsproces

25 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
08 nov 2018

Wijz. van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten i.v.m. het controleren vd verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM - 35044

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 feb 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg en enige andere wetten i.v.m. het controleren vd verzekeringsplicht voor de zorgverzekering en het regelen van de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door Onze Minister voor Medische Zorg, het Zorginstituut Nederland en het RIVM (35044)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten