Wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Dit wetsvoorstel wijzigt de Woningwet ter introductie van een stelsel van certificering voor het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het wetsvoorstel voorziet in een uitwerking van het stelsel bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Het doel van de introductie van dit stelsel is de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren, zodat het aantal koolmonoxideongevallen als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door installateurs wordt verminderd.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 136
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Voor
SP 14

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

Tijd activiteit: 10:15 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:20 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:50 - 14:55

Wetgevingsproces

 1. 13 september 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 september 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 27 september 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 4. 1 november 2018

  Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 35022)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 7 maart 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 7 maart 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 12 maart 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 22 mei 2019

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022)

  Plenair debat (wetgeving)

 9. 28 mei 2019

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven