Wetsvoorstel

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Dit wetsvoorstel wijzigt de Woningwet ter introductie van een stelsel van certificering voor het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Het wetsvoorstel voorziet in een uitwerking van het stelsel bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Het doel van de introductie van dit stelsel is de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren, zodat het aantal koolmonoxideongevallen als gevolg van het handelen of nalaten van handelen door installateurs wordt verminderd.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
SP 14

Activiteiten

22 mei 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:15 - 12:30

Debat terugkijken
12 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 16:30

07 mrt 2019
07 mrt 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:20 - 14:30

27 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 1 november 2018 te 14:00 uur.

12:00 - 13:00

19 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:50 - 14:55

Wetgevingsproces

13 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
19 sep 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
01 nov 2018

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (TK 35022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
07 mrt 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
07 mrt 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022)

Plenair debat
28 mei 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 sep 2018
Download Advies VNG
12 apr 2019
Download Sprekerslijst
28 mei 2019
Download eindtekst 35022
Alle documenten