Wetsvoorstel

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

Het wetsvoorstel heeft als doel om de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet (Chw) te verbeteren. Zo kan - vooruitlopend op de Omgevingswet -eenvoudiger en uitgebreider worden geëxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet. Het is de bedoeling om daarmee maatschappelijke problemen aan te pakken, zoals het tekort aan woningen. Daarom versnelt het wetsvoorstel de procedure voor het toevoegen van nieuwe gebieden en projecten aan bestaande experimenten. Verder wijzigt het wetsvoorstel de toelatingscriteria voor nieuwe experimenten en kan van meer wetten dan voorheen worden afgeweken. Ook vergroot het wetsvoorstel de gebruiksmogelijkheden van het zogenoemde 'projectuitvoeringsbesluit'.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
FvD 2

Activiteiten

18 dec 2018
Stemmingen

Besluit: Stemming uitgesteld.

15:00 - 15:45

Debat terugkijken
13 dec 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:30 - 22:07

Debat terugkijken
05 dec 2018
01 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:10 - 13:15

13 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 oktober 2018 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

11 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

05 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
11 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
04 okt 2018

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (TK 35013)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
01 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
13 dec 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik (35013)

Plenair debat
18 dec 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 18 en 19 december, behoudens de Klimaatwet)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

07 dec 2018
Download Sprekerslijst
Alle documenten