Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Meer gezinnen krijgen recht op het kindgebonden budget. Dit komt omdat de inkomensgrens voor paren wordt verhoogd. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen. De tegemoetkoming is bedoeld om gezinnen met lage- en middeninkomens te ondersteunen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5

Activiteiten

11 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 15:45

25 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 17 oktober 2018 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

05 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

25 jan 2019
29 jan 2019
21 feb 2019
21 feb 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

15:40 - 18:15

Debat terugkijken
27 mrt 2019

Wetgevingsproces

05 sep 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
11 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
17 okt 2018

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren - 35010

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 jan 2019

Ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Inbreng feitelijke vragen
29 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jan 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 feb 2019

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35010)

Plenair debat
05 mrt 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
19 mrt 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2019

Ambtshalve toekenning kindgebonden budget

Inbreng schriftelijk overleg
Meer zien

Documenten

06 sep 2018
Download Advies SVB
06 sep 2018
Download Advies ATR
18 jan 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten