Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Dit wetsvoorstel, een maatregel uit het Regeerakkoord, heeft betrekking op het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs. Studenten die onder dit stelsel vallen kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid om tegen gunstige voorwaarden te lenen voor de kosten van studie en levensonderhoud. Dit geldt voor studenten die op of na 1 september 2015 aan een bachelor of master begonnen zijn.
De rentemaatstaf wordt aangepast om de financiële houdbaarheid van het stelsel te verbeteren.
De rente op studieleningen is nu gerelateerd aan de 5-jaarsrente en is lager dan de rente die hoort bij de gemiddelde looptijd van de studielening. Voorgesteld wordt de rente op studieleningen onder het studievoorschot te baseren op de 10-jaarsrente. De gemiddelde rentesubsidie van de overheid aan de student wordt hiermee verkleind.
Het stelsel blijft toegankelijk voor iedereen omdat de leenmogelijkheden tijdens de studie voor iedereen beschikbaar blijven en de sociale voorwaarden waarborgen dat studenten ook in de toekomst alleen bij voldoende inkomen een (klein) deel van dat inkomen hoeven te besteden aan het aflossen. De 10-jaarsrente gaat gelden voor studenten die op of na 1 januari 2020 beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 76
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Tegen
SP 14 Tegen
PvdA 9 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Tegen
DENK 3 Tegen
SGP 3 Tegen
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 11:15 - 16:34

Procedurevergadering

Besluit: Aan de griffie plenair melden dat de door de commissie verzochte brief binnen is, waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de gegevens van de doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf. Het debat kan gepland worden.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in afwachting van reactie op commissiebrief.  Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voorafgaand aan de plenaire behandeling schriftelijk te informeren over de gegevens van de doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf (1. De bedragen achter de 260 mln. euro; op welke studentaantallen/terugbetalingen is dit gebaseerd? 2. Wat kost het de student; wat betaalt de student bij een studieschuld (bijv. van het gemiddelde van 21.000) aan extra rente voor de komende 35 jaar met dit voorstel?).

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober a.s. te 16.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 13:20 - 13:25

Wetgevingsproces

 1. 3 september 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 20 september 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 oktober a.s. te 16.00 uur. 

 4. 2 oktober 2018

  Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 18 oktober 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, in afwachting van reactie op commissiebrief.  Bewindspersoon verzoeken om de Kamer voorafgaand aan de plenaire behandeling schriftelijk te informeren over de gegevens van de doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf (1. De bedragen achter de 260 mln. euro; op welke studentaantallen/terugbetalingen is dit gebaseerd? 2. Wat kost het de student; wat betaalt de student bij een studieschuld (bijv. van het gemiddelde van 21.000) aan extra rente voor de komende 35 jaar met dit voorstel?). 

 6. 30 oktober 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 20 november 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 22 november 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aan de griffie plenair melden dat de door de commissie verzochte brief binnen is, waarin de Kamer wordt geïnformeerd over de gegevens van de doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf. Het debat kan gepland worden. 

 9. 23 november 2018

  Beantwoording commissiebrief over de gegevens van de doorberekening van de effecten van de rentemaatstaf

  Inbreng feitelijke vragen

 10. 5 december 2018

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs (35007)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 11. 5 december 2018

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 12. 11 december 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten