Wetsvoorstel

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
FVD 2
Tegen
PVV 20
DENK 3
SGP 3

Activiteiten

17 jan 2019
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:45 - 16:30

06 dec 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 15:00

05 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

14:30 - 16:00

12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 27 september 2018.

14:30 - 16:00

05 sep 2018
04 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:05 - 16:15

Wetgevingsproces

16 jul 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
12 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
27 sep 2018

Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 34997)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 dec 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997)

Plenair debat (wetgeving)
22 jan 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

03 sep 2018
Download Advies Politie
03 sep 2018
Download Advies VNG
03 sep 2018
Download Advies OM
10 jan 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten