Wetsvoorstel

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Dit wetsvoorstel voert Richtlijn (EU) 2017/853 (hierna: de Richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 uit. Daartoe wordt de Wet wapens en munitie gewijzigd. Deze Richtlijn heeft de Vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG) ingrijpend herzien. De herziening was nodig naar aanleiding van de terreuraanslagen in Europa en om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder te kunnen aanpakken. Bij de terreuraanslagen in Europa, zoals in Parijs in 2016, werd onder andere gebruik gemaakt van vuurwapens die op enig moment onbruikbaar waren gemaakt, maar weer gebruiksklaar konden worden gemaakt. Een van de doelstellingen van de Richtlijn is de traceerbaarheid van vuurwapens binnen de EU te verbeteren. Vuurwapens en de essentiële onderdelen hiervan moeten gemarkeerd worden en er zijn scherpere eisen aan de registratie van vuurwapens. Extra aandacht wordt besteed aan regulering van het bezit van wapens die omgebouwd kunnen worden tot een gevaarlijk(er) vuurwapen. Het betreft onklaar gemaakte wapens, maar ook sein- en alarmwapens.

Wetgevingsproces

29 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 sep 2018

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (34984)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

03 jul 2018
Download Advies ATR
Alle documenten