Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart

Dit wetsvoorstel voorziet in de implementatie van een aantal voorschriften uit Verordening voorvallen in de burgerluchtvaart (EU) nr. 376/2014. Deze Verordening regelt met name de invoering en uitvoering van systemen voor het verplicht en vrijwillig melden van voorvallen in de burgerluchtvaart. Dit melden, registreren en analyseren van voorvallen is nodig voor verbetering en bevordering van de luchtvaartveiligheid. Met de informatie beoogt de verordening meer inzicht te kunnen geven over (potentiële) gevaren die de veiligheid in de burgerluchtvaart bedreigen.

Activiteiten

27 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

13:05 - 13:15

05 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 september 2018.

10:00 - 11:15

Wetgevingsproces

25 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
27 jun 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
27 sep 2018

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van een EU-verordening over voorvallen in de burgerluchtvaart

Inbreng verslag (wetsvoorstel)