Wetsvoorstel

Verzamelwet SZW 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ook de Zorgverzekeringswet en de Wet studiefinanciering BES. Het gaat om kleine wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in arbeidswetgeving en socialezekerheidswetgeving.

Activiteiten

26 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:30 - 14:00

25 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie stelt voor dit wetsvoorstel als hamerstuk te behandelen.

16:30 - 17:30

03 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 5 september 2018 om 14.00 uur.

16:30 - 17:30

26 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:30 - 16:00

Wetgevingsproces

22 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
26 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
05 sep 2018

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) - 34977

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
11 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
26 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 okt 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019) (34977)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten