Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Afschaffing voorwaardelijke invrijheidstelling en aanpassing voorwaardelijke veroordeling

Initiatiefwetsvoorstel van Van der Staaij (SGP) om het opleggen van straffen te verduidelijken en om de vrijwel automatische voorwaardelijke invrijheidstelling af te schaffen. Een vrijheidsstraf wordt nu slechts voor tweederde deel uitgevoerd. Dat is een gevolg van de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling, die als uitgangspunt heeft dat iedere veroordeelde met een langere tijdelijke gevangenisstraf een strafkorting krijgt. Slechts bij uitzondering is het mogelijk dat een gedetineerde zijn gevangenisstraf volledig uitzit. Voor zowel kortere als langere straffen komt er een eenduidige regeling met mogelijkheden voor een beperkt voorwaardelijk deel van de straf dat specifiek afgestemd is op de omstandigheden van het concrete geval en die het beste past bij de persoon van de verdachte.

Intussen stelt het regeerakkoord dat de bestaande regeling om wijziging vraagt. De regering heeft daartoe een wetsvoorstel (35122) ingediend dat hier uitvoering aan geeft. In afwachting van het verloop van de parlementaire behandeling van het regeringsvoorstel heeft Van der Staaij besloten dit initiatiefwetsvoorstel voorlopig aan te houden.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden in afwachting van het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel straffen en beschermen (Kamerstuk 35122).

Tijd activiteit: 15:00 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 21 juni 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 juli 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 3. 6 februari 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden in afwachting van het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel straffen en beschermen (Kamerstuk 35122). 

 4. 7 februari 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden