Wetsvoorstel

Wet voldoende betaalbare woningen

Dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Smeulders (GL), beoogt dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen (woningen met een huurprijs van ten hoogste € 710,68 per maand (prijspeil 2018)) ten minste op peil blijft. Daarom wordt voorgesteld om in de Woningwet op te nemen dat afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, gemeente en woningcorporatie (wettelijke term: toegelaten instelling) over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (de prestatieafspraken) niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen van de woningcorporatie afneemt. De minister mag gemeenten gemotiveerd uitzonderen van deze hoofdregel, bijvoorbeeld in regio’s met krimp.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

28 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

21 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
Meer zien

Documenten

Alle documenten