Wetsvoorstel

Wet voldoende betaalbare woningen

Dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Nijboer (PvdA), Beckerman (SP) en Smeulders (GL), beoogt dat in gemeenten de hoeveelheid sociale-huurwoningen (woningen met een huurprijs van ten hoogste € 710,68 per maand (prijspeil 2018)) ten minste op peil blijft. Daarom wordt voorgesteld om in de Woningwet op te nemen dat afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, gemeente en woningcorporatie (wettelijke term: toegelaten instelling) over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid (de prestatieafspraken) niet als resultaat mogen hebben dat het aantal sociale-huurwoningen van de woningcorporatie afneemt. De minister mag gemeenten gemotiveerd uitzonderen van deze hoofdregel, bijvoorbeeld in regio’s met krimp.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

02 jul 2020
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 september 2020

16:00 - 17:00

02 jul 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 15:31

28 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

10:30 - 11:30

Wetgevingsproces

21 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
28 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 jul 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 jul 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (via videoverbinding)

Procedurevergadering
03 sep 2020

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)- TK 34974

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten