Wetsvoorstel

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Dit wetsvoorstel wijzigt de Aanpassingswet studiefinanciering BES (kamerstuk 34331). De Eerste Kamer is gevraagd om de behandeling van dat wetsvoorsel aan te houden om aan de moties en amendementen die bij de behandeling in de Tweede Kamer zijn aangenomen zorgvuldig uitvoering te kunnen geven.
In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat het bedrag voor onterecht bezit van het reisproduct wordt gestaffeld. Dit betekent een verlaging van het bedrag naar 75 euro per halve kalendermaand voor de eerste twee halve kalendermaanden, en een verhoging van de boete naar 150 euro per halve kalendermaand voor de daaropvolgende halve kalendermaanden. En de 'OV-boete' wordt alleen opgelegd als het reisproduct ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

19 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

16:00 - 16:30

21 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 juli 2018 om 10.00 uur.

10:15 - 11:15

06 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

11 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

15 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
19 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 jul 2018

Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34968)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

Alle documenten