Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op de veranderende consumentenvraag door verschillende traditionele bedrijfsmodellen, waaronder horeca en detailhandel, te combineren.

Activiteiten

20 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer afwachten

10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

06 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 jun 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten