Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Wet regulering mengformules

Voorstel van wet tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules. Ondernemers moet ruimte worden geboden om in te spelen op de veranderende consumentenvraag door verschillende traditionele bedrijfsmodellen, waaronder horeca en detailhandel, te combineren.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 24 mei 2023, 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 13:36

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 29 juli 2020.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer afwachten

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 6 juni 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 20 juni 2018

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Advies Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer afwachten 

 3. 12 juni 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 4. 19 juni 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 5. 16 juni 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 6. 1 juli 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 29 juli 2020. 

 7. 29 juli 2020

  Voorstel van wet van het lid Ziengs tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules) (34961)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 14 januari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 3 februari 2021

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 12 mei 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 19 mei 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 19 april 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 24 mei 2023, 14.00 uur. 

 14. 24 mei 2023

  Nader verslag - Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Drank- en Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 15. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten