Wetsvoorstel

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet Nederland belastingvoordelen die voorheen alleen golden voor ondernemingen in Nederland ook toekennen aan ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de Europese Unie. Als deze ondernemingen er gebruik van maken zou dat de Nederlandse staat "enkele honderden miljoenen euro’s per jaar" minder belasting opleveren. Het kabinet voert daarom een wetswijziging door in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 25 oktober 2017. Ook de wetgeving voor de innovatiebox in de vennootschapsbelasting verandert met dit wetsvoorstel. Eveneens met terugwerkende kracht, waardoor de nieuwe regel geldt vanaf 1 maart 2018.

Activiteiten

07 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 juli 2018 te 14.00 uur.  De staatssecretaris verzoeken om toestemming voor het geven van een technische briefing over dit wetsvoorstel door ambtenaren van het ministerie van Financiën in de week van 25 juni 2018.   Enkele wetenschappers vragen een wetenschappelijke factsheet op te stellen over dit wetsvoorstel en de keuze voor de wetenschappers via e-mailprocedure aan de commissie voorleggen.

10:00 - 11:00

07 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

12:50 - 13:10

28 jun 2018
Technische briefing

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Besluit: Behandeld.

10:00 - 11:00

Wetgevingsproces

04 jun 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
07 jun 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
07 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 jun 2018

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Technische briefing
30 jul 2018

Wet spoedreparatie fiscale eenheid

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien