Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, om onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan worden ze verplicht het jaar daarna een minimaal aantal werkplekken te scheppen (een quotum). En als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarop een boete betalen (een quotumheffing).
Bij de overheid is het quotum in 2016 niet gehaald.
Het wetsvoorstel regelt dat de quotumheffing die in 2018 verschuldigd is niet wordt ge√Įnd. Het wetsvoorstel regelt verder dat als werkgevers in de markt of bij de overheid in de komende jaren de banenafspraak of het quotum niet halen de quotumheffing tenminste een jaar wordt uitgesteld. Het voorstel regelt ook dat de minister in de toekomst kan besluiten om de heffing uit te stellen of te deactiveren.

Activiteiten

05 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:00

19 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 juli 2018 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

30 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 jul 2018

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen - 34956

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten