Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, om onder andere het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken

Werkgevers moeten ieder jaar voldoende banen scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Doen ze dat niet, dan worden ze verplicht het jaar daarna een minimaal aantal werkplekken te scheppen (een quotum). En als ze dit quotum niet halen, moeten ze het jaar daarop een boete betalen (een quotumheffing).
Bij de overheid is het quotum in 2016 niet gehaald.
Het wetsvoorstel regelt dat de quotumheffing die in 2018 verschuldigd is niet wordt geïnd. Het wetsvoorstel regelt verder dat als werkgevers in de markt of bij de overheid in de komende jaren de banenafspraak of het quotum niet halen de quotumheffing tenminste een jaar wordt uitgesteld. Het voorstel regelt ook dat de minister in de toekomst kan besluiten om de heffing uit te stellen of te deactiveren.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FvD 2
Tegen
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
DENK 3

Activiteiten

15 jan 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen (34956)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

20:20 - 23:03

04 dec 2018
Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie (het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling).

16:30 - 17:30

29 nov 2018
11 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:50 - 14:00

09 okt 2018
19 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 juli 2018 te 12.00 uur.

16:30 - 17:30

05 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale zaken en Werkgelegenheid  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:00

Wetgevingsproces

30 mei 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
05 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
03 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 jul 2018

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen - 34956

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
09 okt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 okt 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 dec 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 jan 2019

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen (34956)

Plenair debat
22 jan 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

04 jun 2018
Download Reactie UWV
04 jun 2018
Download Advies ATR
28 nov 2018
Download Bijlage
10 jan 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten