Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan over de definitie van “vaste beloning” in de Wet op het financieel toezicht en toezicht van de minister op de beloning van bankiers

Omdat, volgens de initiatiefnemers, financiële ondernemingen proberen de regels uit de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen van 2015 te omzeilen en daarbij handelen tegen de geest van de wet stellen zij twee veranderingen voor.
Ten eerste moet de vaste beloning van bestuurders ook werkelijk vast zijn en niet mede bestaan uit "aandelen in de onderneming of andere financiële instrumenten waarvan de waarde mede afhankelijk is van de waardestijging van aandelen in de onderneming of daaraan gekoppelde uitkeringen".
Ten tweede moet de minister van Financiën van tevoren instemmen met plannen om de beloning van bestuurders van financiële ondernemingen te veranderen. Bij zijn oordeel moet de minister rekening houden met de Code Banken waarin staat dat banken “een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid” moeten voeren, waarbij “rekening wordt gehouden met (…) het maatschappelijk draagvlak”. De regels moeten gelden voor de vijf grote Nederlandse banken die volgens de normen van de Europese Centrale Bank 'systeemrelevant' zijn.

Activiteiten

29 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is ontvangen.

11:30 - 12:30

12 sep 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 oktober 2018 om 14.00 uur.

15:30 - 17:00

Wetgevingsproces

15 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
29 mrt 2018

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
12 sep 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
11 okt 2018

Voorstel van wet van de leden Snels c.s. over beloningen van bestuurders van systeemrelevante banken

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten