Wetsvoorstel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

In het Regeerakkoord (RA) is een enveloppe van € 300 mln. per jaar (2018 tot en met 2030) opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën ten behoeve van Klimaat. Er is een splitsing aangebracht in besluitvorming over de besteding van de enveloppe tussen de middelen in 2018 en de middelen in 2019 en verder. Voor de middelen in 2019 en verder geldt dat deze worden gekoppeld aan de besluitvorming over het Klimaat- en Energieakkoord. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontvangt een bijdrage van € 95 mln. uit de envelop in het jaar 2018. € 90 mln. daarvan wordt toegevoegd voor het programma aardgasvrije wijken en € 5 mln. voor schaalvergroting verduurzaming basisscholen.Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
FvD 2

Activiteiten

13 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 16:00

22 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 29 maart 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

16 mei 2018
17 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:30 - 14:45

13 jun 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34902)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

20:15 - 22:57

25 sep 2018
Stemmingen

15:00 - 15:25

Wetgevingsproces

09 mrt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
13 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mrt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
29 mrt 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (TK 34902)

Inbreng feitelijke vragen
16 mei 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mei 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 mei 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jun 2018

Plenaire vergadering: Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord (34902)

Plenair debat
19 jun 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
25 sep 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

08 jun 2018
Sprekerslijst
19 jun 2018
34902, eindtekst
Alle documenten