Wetsvoorstel

Verwerking persoonsgegevens ter voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn Gegevensbescherming opsporing en vervolging van strafbare feiten omgezet in Nederlandse wetgeving. De richtlijn heeft tot doel de bescherming van natuurlijke personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of vervolging van strafbare feiten, of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en voorkoming van gevaren voor openbare veiligheid.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
PvdD 5

Activiteiten

24 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

14 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 29 maart 2018.

14:30 - 16:00

20 feb 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:10 - 15:45

Wetgevingsproces

16 feb 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
20 feb 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 mrt 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
29 mrt 2018

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen (34889)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

12 jun 2018
Download Eindtekst 34889
Alle documenten