Gang

Wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:30

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Voortzetting debat.

Tijd activiteit: 10:15 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 14:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2018 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Wetgevingsproces

 1. 20 december 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 16 januari 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 24 januari 2018

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2018 te 14.00 uur 

 4. 14 februari 2018

  Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) - 34858

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 4 juli 2018

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 4 juli 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 12 september 2018

  Plenaire vergadering: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (1e termijn)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Voortzetting debat. 

 8. 10 oktober 2018

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 9. 15 november 2018

  Plenaire vergadering: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (re- en dupliek)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 10. 20 november 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten