Wetsvoorstel

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Door deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van (het bestuur van) een zorginstelling te beïnvloeden. Deze wetswijziging beoogt de medezeggenschap te verbeteren door een aantal belemmeringen waar cliëntenraden in hun werk tegenaan lopen, aan te pakken.

Activiteiten

15 nov 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

17:00 - 18:30

Debat terugkijken
02 okt 2018
12 sep 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Voortzetting debat.

10:15 - 13:30

Debat terugkijken
04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:15

24 jan 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 14 februari 2018 te 14.00 uur

10:15 - 11:30

16 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

14:30 - 15:00

Wetgevingsproces

20 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
16 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
14 feb 2018

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) - 34858

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
04 jul 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 sep 2018

Plenaire vergadering: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (1e termijn)

Plenair debat (wetgeving)
02 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 okt 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 nov 2018

Plenaire vergadering: Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
20 nov 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

07 sep 2018
Download Sprekerslijst
07 sep 2018
Download Sprekerslijst
20 nov 2018
Download eindtekst 34858
Alle documenten