Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën vanwege de uitvoering van verschillende Europese verordeningen

Europese verordeningen stellen al geruime tijd regels over het toezicht op de (internationale) handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die niet alleen kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van legale chemische producten, maar die ook kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van drugs. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) naar aanleiding van de wijzigingen in de verordeningen. Het gaat hier met name om de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Wetgevingsproces

07 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
12 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2017

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
25 jan 2018

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 - 34848

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten