Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën vanwege de uitvoering van verschillende Europese verordeningen

Europese verordeningen stellen al geruime tijd regels over het toezicht op de (internationale) handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die niet alleen kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van legale chemische producten, maar die ook kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van drugs. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) naar aanleiding van de wijzigingen in de verordeningen. Het gaat hier met name om de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

12 dec 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:30 - 15:45

20 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 januari 2018

10:15 - 11:30

05 sep 2018
06 sep 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:10

13 sep 2018
Hamerstukken

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

10:15 - 10:16

Wetgevingsproces

07 dec 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
12 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
20 dec 2017

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
25 jan 2018

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 - 34848

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 sep 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 (34848)

Hamerstukken
Meer zien

Documenten

29 jan 2018
Verslag (34848-5)
Alle documenten