Gang

Wetsvoorstel Wet hoge minimumstraffen

Initiatiefnemer Markuszower (PVV) stelt voor om voor bepaalde gewelds- en zedendelicten hoge minimumstraffen in te voeren en de misdrijven waarbij levenslang kan worden opgelegd uit te breiden.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

Tijd activiteit: 13:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 oktober 2018.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop afwachten.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 30 november 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 december 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop afwachten. 

 3. 12 september 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 4 oktober 2018. 

 4. 4 oktober 2018

  Wet hoge minimumstraffen (Kamerstuk 34846)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 20 januari 2021

  Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 28 januari 2021

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten. 

 7. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

Documenten