Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent. Gelijkstelling arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers en werknemers in loondienst

Door middel van een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) worden payrollbedrijven verplicht de arbeidsvoorwaarden te hanteren die voor vaste werknemers gelden. De indieners willen zo werknemers die via een payroll-constructie werken de zekerheid geven dat zij hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s met een normaal contract. Bij payrolling worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf.

Activiteiten

Week 06
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

13 sep 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) 1e TK

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:50 - 17:30

Debat terugkijken
04 jul 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:00 - 14:15

03 jul 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

16:30 - 17:30

10 apr 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

16:30 - 16:45

Wetgevingsproces

23 nov 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
28 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2018

Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Özdil en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt Initiatiefwetgeving - 34837

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
03 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 jul 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) 1e TK

Plenair debat
Week 06

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (34837) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Plenair debat
12 feb 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
20 feb 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten