Gang

Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Dit wetsvoorstel betreft de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de nieuwe gemeente Molenlanden. De nieuwe gemeente zal circa 43.500 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van ruim 190 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 105
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Tegen
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Tegen
50PLUS 4 Tegen
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 10:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:25 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Er zal een oproep voor externe reacties, met een reactietermijn tot 22 december 2017, in de Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer worden geplaatst. De betrokken gemeenten worden over de start van de parlementaire behandeling geïnformeerd en hen wordt verzocht dat ook binnen hun gemeente bekend te maken. Daarna besluit de commissie over de verdere behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 17 november 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 november 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 23 november 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Er zal een oproep voor externe reacties, met een reactietermijn tot 22 december 2017, in de Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer worden geplaatst. De betrokken gemeenten worden over de start van de parlementaire behandeling geïnformeerd en hen wordt verzocht dat ook binnen hun gemeente bekend te maken. Daarna besluit de commissie over de verdere behandeling.  

 4. 8 februari 2018

  Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (TK 34830)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 8 maart 2018

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018. 

 6. 8 maart 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 18 april 2018

  Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (34825) + Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34826) + Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (34827) + Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum (34828) + Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum (34829) + Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (34830) + Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland (34831) + Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout (34832) + Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen (34833)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 8. 24 april 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten