Wetsvoorstel

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen. Deze gemeente zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte hebben van bijna 200 km2. De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2019.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
DENK 3
Tegen
PVV 20
SP 14
PvdD 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

17 apr 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

18:45 - 21:15

Debat terugkijken
08 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, waarbij de commissie de wens uitspreekt de plenaire behandeling te laten plaatsvinden in de week van 17 april 2018.

11:30 - 12:30

08 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:25 - 15:30

19 jan 2018
Werkbezoek

Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

10:00 - 18:00

26 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Er zal een oproep voor externe reacties, met een reactietermijn tot 27 november 2017, in de Staatscourant en op de site van de Tweede Kamer worden geplaatst. De betrokken gemeenten worden over de start van de parlementaire behandeling geïnformeerd en hen wordt verzocht dat ook binnen hun gemeente bekend te maken. De commissie besluit in beginsel een bezoek aan het gebied te brengen en daar een hoorzitting te houden. Over de nadere invulling van het bezoek en de agenda van de hoorzitting besluit de commissie aan de hand van de ingekomen reacties. De commissie besluit een gewone hoorzitting te houden en geen hoorzitting in de vorm van rondetafelgesprekken.

11:30 - 12:30

24 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:20 - 16:02

Wetgevingsproces

12 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
24 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 okt 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 jan 2018

Wetsvoorstel tot Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

Werkbezoek
25 jan 2018

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
08 mrt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
08 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 apr 2018

Plenaire vergadering: Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (34805)

Plenair debat (wetgeving)
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten