Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn luchthavengelden voor overige luchthavens

Bij de eerdere implementatie van de Europese richtlijn luchthavengelden is dit voor de andere luchthavens dan Schiphol op onderdelen niet volledig gebeurd. Met dit wetsvoorstel wordt dit hersteld. De richtlijn luchthavengelden biedt een gemeenschappelijk kader voor de tarieven die luchthavens in rekening brengen bij de luchtvaartmaatschappijen. Daarmee worden de toepassing van o.a. de basisbeginselen van non-discriminatie en transparantie gewaarborgd voor de vaststelling van luchthaventarieven op Europese luchthavens. De richtlijn is van toepassing op luchthavens die jaarlijks meer dan vijf miljoen passagiersbewegingen tellen, alsmede op de luchthaven met de meeste passagiersbewegingen in elke lidstaat. Tot nu toe is de richtlijn in Nederland uitsluitend van toepassing op Schiphol, maar naar verwachting zal dit binnen afzienbare tijd ook gebeuren voor luchthaven Eindhoven.

Activiteiten

16 jan 2018
20 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

10:15 - 11:15

20 dec 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

12:30 - 12:35

22 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

10:15 - 11:15

25 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 november 2017 te 12.00 uur.  Afzien van het laten opstellen van een wetgevingsrapport door de commissiestaf.

10:15 - 11:15

10 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

15:20 - 15:45

Wetgevingsproces

07 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
10 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 okt 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
09 nov 2017

Wijziging Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/ inzake luchthavengelden voor overige luchthavens

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 nov 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
20 dec 2017

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
20 dec 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
18 jan 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige luchthavens) (34802)

Hamerstukken
24 jan 2018

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
07 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten