Wetsvoorstel

Goedkeuring opzegging Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime.

Activiteiten

Dit wetsvoorstel is ingetrokken.

16 nov 2021
28 jan 2021
11 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 november 2017.  De inbrengdatum voor het verslag van de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (Kamerstuk 34795) wordt verplaatst naar 9 november 2017.

14:30 - 16:00

10 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:20 - 15:45

Wetgevingsproces

03 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
10 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 nov 2017

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (34798)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

10 nov 2021
Download Beslisnota
Alle documenten