Wetsvoorstel

Goedkeuring opzegging Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime

Activiteiten

10 okt 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:20 - 15:45

11 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 9 november 2017.  De inbrengdatum voor het verslag van de Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen (Kamerstuk 34795) wordt verplaatst naar 9 november 2017.

14:30 - 16:00

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

03 okt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
10 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 nov 2017

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 maart 1978 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime (34798)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)