Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-De Graaf, Fritsma en Markuszower Wet administratieve detentie

Dit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Markuszower (allen PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

Activiteiten

27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

Debat terugkijken
25 sep 2019
20 nov 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:45 - 16:00

07 dec 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 25 januari 2017 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

28 nov 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:15 - 15:30

29 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State en de reactie van de indieners daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

27 jun 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
29 jun 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
28 nov 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 dec 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
25 jan 2018

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 jun 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
15 nov 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
20 nov 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
25 sep 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (34747) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (34747) (voortzetting)

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Meer zien

Documenten

20 sep 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten