Wetsvoorstel

Strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet internationale misdrijven (Wim) om het belemmeren van humanitaire hulp met als doel de uithongering van de bevolking strafbaar te stellen als oorlogsmisdrijf indien dit geschiedt tijdens een niet-internationaal gewapend conflict. Deze wijziging houdt verband met de constatering dat een klassiek internationaal gewapend conflict (d.w.z. tussen staten) weinig meer voorkomt, terwijl conflicten met een niet-internationaal karakter juist vaker voorkomen.

Besluit: Wetvoorstel aangenomen zonder te stemmen

Activiteiten

13 jun 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:30 - 15:45

14 jun 2017
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 juli 2017.

14:30 - 16:00

24 jan 2018
25 jan 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:15 - 14:30

Wetgevingsproces

07 jun 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
13 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jun 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 jul 2017

Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34737)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

07 jul 2017
Verslag (34737-5)
09 jan 2018
Aanbiedingsbrief
Alle documenten