Gang

Wetsvoorstel Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit wetsvoorstel is bedoeld om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten die zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hiertoe wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld. Ook wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding verschuldigd is als in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding. Ook combinatie van beide is mogelijk. Anders dan in de huidige situatie hoeft de waarde van dergelijke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:10 - 13:11

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:35 - 13:45

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:25 - 14:35

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 13:25

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:55

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor (een bij voorkeur spoedige) plenaire behandeling

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard.(zie Besluit 34 707, nr. 6)

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Ten behoeve van de procedurevergadering op 11 april 2017 wordt de minister van SZW verzocht uiterlijk 7 april 2017 een brief aan de Kamer te sturen over de mogelijke gevolgen (ook t.a.v. het tijdpad en de uitvoering) indien de Kamer onderhavig wetsvoorstel controversieel zou verklaren.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:40 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 20 maart 2017

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 april 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 4 april 2017

  Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Ten behoeve van de procedurevergadering op 11 april 2017 wordt de minister van SZW verzocht uiterlijk 7 april 2017 een brief aan de Kamer te sturen over de mogelijke gevolgen (ook t.a.v. het tijdpad en de uitvoering) indien de Kamer onderhavig wetsvoorstel controversieel zou verklaren. 

 4. 12 april 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 5. 18 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard.(zie Besluit 34 707, nr. 6) 

 6. 6 december 2017

  Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid - 34699

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 5 juni 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor (een bij voorkeur spoedige) plenaire behandeling 

 8. 6 juni 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 5 juli 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 10. 5 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 11 september 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 12. 13 september 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 17 december 2019

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 14. 18 december 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 15 januari 2020

  Arbeidsmarktbeleid

  Algemeen overleg

 16. 16 januari 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 27 oktober 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 3 november 2020

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 19. 7 december 2020

  Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)

  Algemeen overleg

 20. 14 januari 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 21. 26 januari 2021

  Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

Documenten