Wetsvoorstel

Maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Dit wetsvoorstel is bedoeld om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten die zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hiertoe wordt een vergoedingsregeling voor werkgevers van langdurig arbeidsongeschikte werknemers voorgesteld. Ook wordt voorgesteld dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geen transitievergoeding verschuldigd is als in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of regeling namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan voorzieningen zijn getroffen om werkloosheid te beperken of voorzien wordt in een redelijke vergoeding. Ook combinatie van beide is mogelijk. Anders dan in de huidige situatie hoeft de waarde van dergelijke voorzieningen niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar een individuele werknemer recht op zou hebben gehad.

Activiteiten

27 okt 2020
18 dec 2019
05 sep 2018
06 jun 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 14:55

05 jun 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor (een bij voorkeur spoedige) plenaire behandeling

16:30 - 17:30

18 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard.(zie Besluit 34 707, nr. 6)

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
04 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.  Ten behoeve van de procedurevergadering op 11 april 2017 wordt de minister van SZW verzocht uiterlijk 7 april 2017 een brief aan de Kamer te sturen over de mogelijke gevolgen (ook t.a.v. het tijdpad en de uitvoering) indien de Kamer onderhavig wetsvoorstel controversieel zou verklaren.

16:30 - 17:30

04 apr 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:40 - 16:00

Wetgevingsproces

20 mrt 2017
Het wetsvoorstel is ingediend
04 apr 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
12 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
06 dec 2017

Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid - 34699

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 jun 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
06 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 jul 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (34699)

Hamerstukken
05 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 sep 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 sep 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 dec 2019

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 dec 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 jan 2020

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
16 jan 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 nov 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
07 dec 2020

Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/arbeidsmarktdiscriminatie/jongeren op de arbeidsmarkt)

Algemeen overleg
14 jan 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jan 2021

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten