Gang

Wetsvoorstel Herstelwet financiële markten 2017

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 12:45 - 12:50

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 9 februari 2017 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 14:40 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 15 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 december 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 18 januari 2017

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 9 februari 2017 te 14.00 uur. 

 4. 9 februari 2017

  Herstelwet financiële markten 2017

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 29 maart 2017

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 30 maart 2017

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk. 

 7. 5 april 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 13 april 2017

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2017) (34 634)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten