Wetsvoorstel

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het tuchtrecht

Dit wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg strekt onder andere tot modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels betreffende de voorbehouden handelingen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
19 apr 2018
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

11:00 - 14:00

10 apr 2018
Technische briefing

Wijziging van de Wet BIG in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629

Besluit: Behandeld.

16:30 - 17:30

15 mrt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:45 - 15:15

14 mrt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  Technische briefing organiseren voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel

10:15 - 11:30

21 dec 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 januari 2017 om 14.00 uur

10:15 - 11:30

15 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid en Welzijn en Sport

14:15 - 23:59

Wetgevingsproces

13 dec 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
15 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
25 jan 2017

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
14 mrt 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
15 mrt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2018

Wijziging van de Wet BIG in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet - 34629

Technische briefing
19 apr 2018

Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet BIG in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (34629)

Plenair debat (wetgeving)
24 apr 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten