Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Vliet Verlaging aantal kandidaten op aanbevelingslijsten voor benoeming van leden Algemene Rekenkamer en Hoge Raad en aanpassing ambtstermijn Kinderombudsman en Veteranenombudsman

Met onderhavig initiatiefwetsvoorstel geeft de initiatiefnemer uitvoering aan een tweetal aanbevelingen van de werkgroep Benoemingen en Voordrachten van de Tweede Kamer. Daarbij wordt voorgesteld een minimumaantal van drie kandidaten te vermelden op aanbevelingslijsten ten behoeve van voordrachten voor benoemingen van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede om de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman vast te stellen op zes jaren.

Activiteiten

Behandeling ligt stil

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Vervallen

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Wetgevingsproces

 1. 8 december 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 22 december 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen. 

 3. 20 april 2017

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit om het Presidium te verzoeken om een schriftelijk reactie inzake hun advies voor de verdere behandeling van de behandeling van de in de notitie gecategoriseerde zaken.  

 4. 27 januari 2021

  Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 5. 17 mei 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Vervallen 

Documenten