Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Van Nispen eigen begroting Raad voor de rechtspraak

Voorstel om in de Comptabiliteitswet 2016 te voorzien in een aparte jaarlijkse begroting voor de Raad voor de rechtspraak. Zo zijn de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak helder wettelijk gescheiden. De Minister van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor het indienen en verdedigen van de begroting voor de Raad van de rechtspraak.

Stemmingsuitslag

Verworpen (Hoofdelijk 51-93) hoofdelijk


Voor: 514
75Vereist: 75
2678Totaal: 2678

Voor
SP 14
SP 14
SP 14
GroenLinks 14
SP 14
SP 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
SP 14
SP 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
SP 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
SP 14
SP 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
SP 14
GroenLinks 14
GroenLinks 14
SP 14
SP 14
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdA 9
PvdD 5
PvdD 5
PvdD 5
PvdD 5
50PLUS 4
50PLUS 4
50PLUS 4
50PLUS 4
SGP 3
DENK 3
SGP 3
DENK 3
DENK 3
FVD 2
FVD 2
Tegen
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
VVD 33
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
PVV 20
D66 19
D66 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
D66 19
D66 19
D66 19
D66 19
CDA 19
CDA 19
D66 19
D66 19
CDA 19
CDA 19
CDA 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
D66 19
D66 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
D66 19
CDA 19
CDA 19
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
ChristenUnie 5
Niet deelgenomen
VVD 33
PVV 20
D66 19
SP 14
PvdD 5
SGP 3

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen. (Hoofdelijk 51-93)

Tijd activiteit: 15:15 - 15:45

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 17:00 - 18:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 22 juni 2017.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Tijd activiteit: 15:15 - 15:30

Wetgevingsproces

 1. 28 november 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 30 mei 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 31 mei 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 4. 22 juni 2017

  Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak (34618)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 6 december 2017

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 6. 7 december 2017

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 24 januari 2018

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (34 618) (1e termijn Kamer)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 8. 27 maart 2018

  Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Van Nispen tot wijziging van o.a. de Comptabiliteitswet 2016 teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (34 618) (antwoord 1e termijn + rest)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

 9. 3 april 2018

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven