Wetsvoorstel

Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie

Deze wet voert de motie Dijksma (PvdA) uit. In deze motie wordt de regering gevraagd een collectieve schadevergoedingsactie mogelijk te maken voor representatieve belangenorganisaties door aanpassing van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade en het Burgerlijk Wetboek.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2

Activiteiten

22 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 23:59

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
08 feb 2018
23 mei 2018
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.  De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel afwikkeling massaschade in collectieve actie (Kamerstuk 34608) te informeren over de samenhang tussen het wetsvoorstel en de richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten.

14:30 - 16:00

24 mei 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:40 - 14:45

26 jun 2018
11 sep 2018
Technische briefing

Samenhang wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie en voorstel richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

16:30 - 17:30

Debat terugkijken
23 jan 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

14:30 - 17:30

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

15 nov 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
22 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
15 dec 2016

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (34608)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
22 dec 2016

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (34608)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 feb 2018

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) (34608)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
23 mei 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 mei 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 jun 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 jul 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
11 sep 2018

Samenhang wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie en voorstel richtlijn representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten

Technische briefing
23 jan 2019

Plenaire vergadering: Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34608)

Plenair debat
29 jan 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

18 jan 2019
Download Sprekerslijst
29 jan 2019
Download eindtekst 34608
Alle documenten