Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Rooijen. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet

De initiatiefnemer wil voorkomen dat Nederlandse pensioenfondsen de uitkeringen moeten verlagen omdat de rente nu zo laag is. Voor pensioenfondsen betekent de lage rente dat de waarde van de pensioenverplichtingen stijgt. Het gevolg is dat sommige pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen. Daarom moet De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, twee tijdelijke maatregelen uitvoeren. Ten eerste : het aanpassen van de disconteringsvoet, dat is de rekenrente waar pensioenfondsen mee werken. En ten tweede: het buiten toepassing stellen van de beleidsdekkingsgraad. Door deze maatregelen daalt de last van de pensioenverplichtingen weer. Volgens de initiatiefnemer is korten op de pensioenen dan niet nodig.

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
SP 14
50PLUS 4
DENK 3
FvD 2
Tegen
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
SGP 3

Activiteiten

22 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:30 - 23:59

04 apr 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:40 - 16:00

12 apr 2017
20 sep 2017
21 sep 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:45 - 14:00

24 jan 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

10:15 - 12:00

Debat terugkijken
14 mrt 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) (antwoord 1e termijn)

Besluit: Behandeld.  Voortzetting debat.

10:15 - 13:30

Debat terugkijken
27 mrt 2018
27 mrt 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet i.v.m. het invoeren van een maatregel tot aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (34 606) (voortzetting antwoord 1e termijn)

Besluit: Voortzetting debat.

20:30 - 22:23

22 mei 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (34 606) (2e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

18:30 - 19:30

Debat terugkijken
17 jan 2019
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

17:00 - 18:00

Debat terugkijken
22 jan 2019

Wetgevingsproces

18 nov 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
22 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 nov 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 apr 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
12 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 apr 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 mei 2017

Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) - 34606

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 sep 2017

Procedures en brieven (LET OP: aanvangstijdstip gewijzigd; was 11.15 uur)

Procedurevergadering
21 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
14 mrt 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (34 606) (antwoord 1e termijn)

Plenair debat
27 mrt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 mrt 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet i.v.m. het invoeren van een maatregel tot aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (34 606) (voortzetting antwoord 1e termijn)

Plenair debat
10 apr 2018

Procedures en brieven

Procedurevergadering
19 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
22 mei 2018

Plenaire vergadering: Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (34 606) (2e termijn Kamer)

Plenair debat
17 jan 2019

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek) (34606)

Plenair debat
22 jan 2019

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

10 jan 2019
Download Sprekerslijst
Alle documenten