Wetsvoorstel

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

...

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 35
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
50PLUS 1
Houwers 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
SP 15
D66 12
GroenLinks 4
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
Klein 1

Activiteiten

01 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

15:30 - 23:59

10 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek op 15 december 2016. Een werkgroep uit de commissie BIZA zal de voorbereidingen treffen.   Agenderen voor gesprek met de CTIVD.  Besloten technische briefing organiseren door ambtenaren van de betrokken ministeries (voorafgaande aan het rondetafelgesprek).  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 december 2016 te 14.00 uur.

11:30 - 12:30

24 nov 2016
13 dec 2016
Gesprek

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD

Besluit: Behandeld.

16:30 - 18:00

14 dec 2016
Technische briefing

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Besluit: Behandeld.

14:00 - 15:30

19 jan 2017
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 13:25

08 feb 2017
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

14:00 - 23:00

Debat terugkijken
09 feb 2017
09 mei 2017
05 sep 2017
19 dec 2017
15 mrt 2018
Algemeen overleg

13:30 - 16:30

Debat terugkijken
10 apr 2018
10 apr 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Debat over de uitslag van het referendum over de wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten 2017

16:45 - 21:54

15 mei 2018
16 mei 2018

Wetgevingsproces

28 okt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
01 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 nov 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 nov 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
24 nov 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2016

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) met de CTIVD

Gesprek
14 dec 2016

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Technische briefing
15 dec 2016

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
22 dec 2016

Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..) (TK 34588)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
19 jan 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 jan 2017

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 feb 2017

Plenaire vergadering: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

Plenair debat
09 feb 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 feb 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
09 mei 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 sep 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 sep 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 dec 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 dec 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
15 mrt 2018

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
10 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
10 apr 2018

Plenaire vergadering: Debat over de uitslag van het referendum over de wet op de Inlichtingen-en Veiligheidsdiensten 2017

Plenair debat
17 apr 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
19 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
26 apr 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
15 mei 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mei 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mei 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 mei 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
30 mei 2018

CTIVD-rapporten nrs. 55. 56. en 57.

Technische briefing
28 jun 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

30 dec 2016
Verslag (34588-17)
14 feb 2017
34588, eindtekst
Alle documenten