Wetsvoorstel

Aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen

Betreft verlenging van de maximumtermijn waarbinnen moet worden besloten op een aanvraag om verlening van een machtiging tot voorlopig verblijf voor verblijf als gezinslid van een vreemdeling aan wie een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, bedoeld in artikel 28, is verleend (nareis asiel), van zes naar negen maanden en verlenging van de termijn waarbinnen een vreemdeling om nareis kan verzoeken van drie naar zes maanden.

Activiteiten

27 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:30 - 23:59

28 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 10 november 2016.

15:15 - 16:00

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
08 nov 2017
In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wetgevingsproces

19 sep 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
27 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
10 nov 2016

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanpassing van in de procedure voor nareis geldende termijnen (34544)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

Alle documenten