Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Dit initiatiefvoorstel regelt dat er in het basisonderwijs klassen komen met minder dan 30 leerlingen.
Verder heeft het wetsvoorstel als doel dat in de komende jaren de klassen geleidelijk kleiner worden, waarbij er gestreefd wordt naar een gemiddelde klassengrootte op schoolniveau (per vestiging) van 23 leerlingen per groep. Hiermee worden de excessen van zeer grote klassen in het basisonderwijs aangepakt.
Om tot klassenverkleining in het basisonderwijs te komen regelt dit wetsvoorstel een andere definitie van de leraar/leerling ratio. In deze nieuwe definitie van de ratio wordt nog slechts bevoegd onderwijzend personeel meegenomen: leerkrachten die ook daadwerkelijk voor de klas staan. Dit betekent dat andere werknemers op scholen (zoals conciërges, klassenassistenten, begeleiders voor specifieke beperkingen, directeuren et cetera) niet meer meegerekend worden in de definitie. Door aanpassing van de definitie wordt de leraar/leerling ratio transparant en is de klassengrootte in het basisonderwijs beter te monitoren.
Na aanpassing van de definitie wordt er een maximum leraar/leerling ratio ingesteld van 29 leerlingen per fulltime equivalent bevoegd onderwijzende docent, welke daadwerkelijk verbonden is aan het primaire onderwijsproces.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:00 - 11:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 13:25 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 13 september 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 15 september 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 6 oktober 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 4. 30 maart 2017

  Extra procedurevergadering OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 5. 21 januari 2021

  Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 28 januari 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 31 maart 2022

  Procedurevergadering (hybride)

  Procedurevergadering

 8. 7 april 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten