Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Beëindiging van positieve discriminatie

De initiatiefnemer is van mening dat het voortrekken van bepaalde groepen middels voorkeursbeleid of positieve actie (positieve discriminatie) het achterstellen betekent van andere groepen. Voogesteld wordt daarom om de uitzondering op het verbod op discriminatie ten behoeve van het voeren van voorkeursbeleid voor vrouwen, etnische minderheden en chronisch zieken en gehandicapten te schrappen in de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, de Algemene wet gelijke behandeling, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Activiteiten

De behandeling van het wetsvoorstel ligt stil.
27 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

11:30 - 13:00

Debat terugkijken
08 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de indiener daarop zal zijn ontvangen.

11:30 - 12:30

06 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:10 - 23:59

Datum volgt

Wetgevingsproces

18 jul 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
06 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Meer zien