Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen bijzondere bepalingen majesteitsschennis en belediging bevriende staatshoofden

Het voorstel strekt ertoe de bijzondere bescherming die het Wetboek van Strafrecht thans bij opzettelijke belediging verleent aan de Koning, de echtgenoot van de Koning, de vermoedelijke troonopvolger van de Koning of diens echtgenoot, de Regent, hoofden, regeringsleden of officiële vertegenwoordigers van bevriende staten, ambtenaren in functie in brede zin van het woord, openbare lichamen, het openbaar gezag en openbare instellingen (grotendeels) te laten vervallen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
50PLUS 4
FvD 2
Tegen
CDA 19
ChristenUnie 5
DENK 3
SGP 3

Activiteiten

10 apr 2018
04 apr 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (antwoord 1e termijn + rest)

Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld.

10:45 - 13:45

Debat terugkijken
08 feb 2018
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

19:20 - 21:46

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
22 dec 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 23:59

28 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 13 oktober 2016.

15:15 - 16:00

27 sep 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

15:30 - 23:59

18 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

22 apr 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 sep 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
13 okt 2016

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen (34456)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
21 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
22 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 apr 2017

Extra procedurevergadering Veiligheid en Justitie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
08 feb 2018

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
04 apr 2018

Plenaire vergadering: Initiatiefwetsvoorstel-Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen (34 456) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat
10 apr 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

Alle documenten