Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Wilders en Bosma Intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Wilders (PVV) en Bosma (PVV) regelt dat de Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) wordt ingetrokken.
Gelet op de uitslag van het referendum van 6 april 2016, waarbij een meerderheid van de kiezers heeft aangegeven tegen de Associatieovereenkomst met Oekraïne te zijn, dienen initiatiefnemers dit wetsvoorstel in.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het nader verslag.
07 jul 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 september 2016.

12:45 - 13:30

18 mei 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

14:00 - 23:59

Wetgevingsproces

12 apr 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
18 mei 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jul 2016

procedurevergadering

Procedurevergadering
08 sep 2016

Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten

Alle documenten