Wetsvoorstel

Goedkeuring belastingverdrag met Malawi

Dit wetsvoorstel keurt het op 19 april 2015 met de Republiek Malawi gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenbladen 2015, 75 en 2016, 16) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.

Activiteiten

In afwachting van een brief van de regering met nadere informatie.
21 feb 2018
Procedurevergadering

Besluit: De commissie ziet geen reden om de behandeling van het belastingverdrag met Malawi nog langer aan te houden.

15:30 - 16:30

21 feb 2018
08 feb 2018
16 jan 2018
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
06 okt 2016
04 okt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:30 - 23:59

28 sep 2016
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffier zal nagaan of de plenaire behandeling t.z.t. kan worden gecombineerd met die van andere goedkeuringswetten die op dit moment bij de commissie Financiën in behandeling zijn.

15:30 - 16:30

16 mrt 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april 2016 te 14.00 uur.

10:15 - 11:15

09 mrt 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

13:30 - 23:59

Wetgevingsproces

07 mrt 2016
Het wetsvoorstel is ingediend
09 mrt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 mrt 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
14 apr 2016

Goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
28 sep 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
04 okt 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
12 okt 2016

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
26 okt 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 mrt 2017

Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 jan 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
24 jan 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
08 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
21 feb 2018

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
15 mrt 2018

Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) (34 424)

Hamerstukken
12 apr 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten