Gang

Wetsvoorstel Goedkeuring belastingverdrag met Malawi

Dit wetsvoorstel keurt het op 19 april 2015 met de Republiek Malawi gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Tractatenbladen 2015, 75 en 2016, 16) goed. Naast het vermijden van dubbele belasting regelt het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.

Activiteiten

In afwachting brief regering

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie ziet geen reden om de behandeling van het belastingverdrag met Malawi nog langer aan te houden.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:15 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffier zal nagaan of de plenaire behandeling t.z.t. kan worden gecombineerd met die van andere goedkeuringswetten die op dit moment bij de commissie Financiën in behandeling zijn.

Tijd activiteit: 15:30 - 16:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april 2016 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

Tijd activiteit: 13:30 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 7 maart 2016

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 9 maart 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën 

 3. 16 maart 2016

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 april 2016 te 14.00 uur. 

 4. 14 april 2016

  Goedkeuring van het belastingverdrag met Malawi

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 28 september 2016

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffier zal nagaan of de plenaire behandeling t.z.t. kan worden gecombineerd met die van andere goedkeuringswetten die op dit moment bij de commissie Financiën in behandeling zijn. 

 6. 4 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 6 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 12 oktober 2016

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 9. 26 oktober 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 29 maart 2017

  Extra procedurevergadering Financiën (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 11. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 12. 16 januari 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 24 januari 2018

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

 14. 8 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 21 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 16. 21 februari 2018

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie ziet geen reden om de behandeling van het belastingverdrag met Malawi nog langer aan te houden.  

 17. 15 maart 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16) (34 424)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 18. 12 april 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten