Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Klaveren Vervallen gemeentelijke plicht zorg te dragen voor huisvestingsopvang asielzoekers

De huidige wetgeving stelt gemeenten verplicht om zogenaamde vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) binnen een bepaalde periode te huisvesten (in de regel 12 weken). De reeds bestaande wachtlijsten voor sociale woningbouw en de toename van de vraag naar woonruimte, als gevolg van de instroom van asielzoekers, legitimeren de vraag in hoeverre een voorkeursbehandeling van vergunninghouders wenselijk is. Initiatiefnemer spreekt van een onevenwichtigheid in het systeem en stelt voor om de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers te laten vervallen, en de genoemde groep op de reguliere wachtlijsten te plaatsen. Men is immers reeds gehuisvest (in de opvang) en de noodzaak van nieuwe woonruimte is voor deze groep niet per definitie groter dan die van andere woningzoekenden.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

13 okt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen met de reactie van de initiatiefnemer daarop.

16:15 - 17:00

06 okt 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden en gepubliceerd.

15:30 - 23:59

Wetgevingsproces

01 okt 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
06 okt 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2015

Procedurevergadering

Procedurevergadering

Documenten

Alle documenten