Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Klein Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

Dit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Klein (Klein) maakt het voor partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen mogelijk om kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden zoals ondersteuningsverklaringen voortaan ook elektronisch – digitaal – in te leveren. Vanwege het ondertekenen van deze documenten moet dit nu nog op papier gebeuren. Om deze procedure te veranderen is een wijziging van de Kieswet nodig.

Activiteiten

De behandeling van het wetsvoorstel ligt stil.
20 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit om het Presidium voor te stellen de Kamer een regeling te laten treffen voor het afvoeren van de stand van werkzaamheden van initiatiefwetsvoorstellen waarvan de initiatiefnemer geen lid van de Kamer meer is en ook de fractie waarvan de initiatiefnemer deel uitmaakte niet meer in de Kamer is vertegenwoordigd.

11:30 - 12:30

15 nov 2016
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

15:30 - 23:59

10 nov 2016
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 8 december 2016 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

14 jan 2016
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen met de reactie van de initiatiefnemer daarop.

11:30 - 12:30

12 jan 2016
03 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen met de reactie van de initiatiefnemer daarop.

11:30 - 12:30

01 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

20 jul 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
03 sep 2015

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
12 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jan 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
10 nov 2016

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
15 nov 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 dec 2016

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden (TK 34 258)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
20 apr 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

08 nov 2016
Download Advies VNG
Alle documenten