Wetsvoorstel

Nadere regels voor ouderparticipatiecrèches

Met dit wetsvoorstel wordt de positie van ouderparticipatiecrèches wettelijk geregeld.
Dit wetsvoorstel wordt ingetrokken, staat in Kamerstuk 31322 nr. 378 d.d. 7 december 2018. Voor ouderparticipatiecrèches wil het kabinet in de Wet kinderopvang een uitzonderingspositie creëren. Deze wetswijziging moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Activiteiten

14 nov 2017
Procedurevergadering

Besluit: Aangekondigde nota van wijziging en nota n.a.v. het verslag afwachten.

16:30 - 17:30

18 apr 2017
Stemmingen

15:00 - 15:30

Debat terugkijken
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
06 apr 2017
06 dec 2016
12 jan 2016
01 dec 2015
06 okt 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 oktober te 2015, te 14.00 uur

16:30 - 17:30

01 okt 2015
23 sep 2015
08 sep 2015
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 september 2015 te 14.00 uur

16:30 - 17:30

01 sep 2015
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

15 jul 2015
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 sep 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 sep 2015

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (34256) (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 okt 2015

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 okt 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
14 okt 2015

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met het opnemen van nadere regels voor ouderparticipatiecrèches (34256)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 dec 2015

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 dec 2015

Procedures en brieven

Procedurevergadering
12 jan 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 jan 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
09 mrt 2016

Kinderopvang (aanvangstijdstip gewijzigd)

Algemeen overleg
14 apr 2016

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
06 dec 2016

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 dec 2016

Procedures en brieven

Procedurevergadering
04 apr 2017

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
06 apr 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
12 apr 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
18 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
14 nov 2017

Procedures en brieven

Procedurevergadering
23 jan 2019

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten