Gang

Wetsvoorstel Zwarte Piet-wet

Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


Voor: 12
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Tegen
PvdA 35 Tegen
SP 15 Tegen
CDA 13 Tegen
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Tegen
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Tegen
Klein 1 Tegen
Monasch 1 Tegen
Van Vliet 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Verworpen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (initiatiefwetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:35 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:05 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 17 november 2016 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 februari 2016 te 14:00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd activiteit: 15:35 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop, zal zijn ontvangen.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 13 november 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 november 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden. 

 3. 27 november 2014

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop, zal zijn ontvangen. 

 4. 26 januari 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 5. 28 januari 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 18 februari 2016 te 14:00 uur. 

 6. 18 februari 2016

  Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (TK 34078)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 10 november 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 17 november 2016 te 14.00 uur. 

 8. 17 november 2016

  Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (TK 34 078)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 9. 24 november 2016

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 10. 24 november 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 11. 16 februari 2017

  Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet) (34 078)

  Plenair debat (initiatiefwetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 12. 21 februari 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Verworpen. 

Documenten